• Ubezpieczenia ON-LINE

Informacje

21 maja 2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia, iż ustalony został harmonogram zebrań Grup Członkowskich w terminach:

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Panki, Przystajń, Zwierzyniec odbędzie się w Pankach w dniu 23.05.2024r.

...
20 maja 2024

Wspieramy kredytobiorców, których raty  znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

...

1. Proszę podać godziny sesji dla przelewów wychodzących i przychodzących.

Godziny wysyłania przelewów Elixir
I sesja do godz. 8:10
II sesja ok. 10:45

III sesja ok. 13:45
IV sesja ok. 15:45

Godziny odbierania przelewów Elixir
Odbiór przelewów Elixir jest w pełni zautomatyzowany co 15 min.
Początek godzina 10:00, koniec godzina 17:30. 

Godziny odbierania przelewów SORBNET
Odbiór przelewów SORBNET jest w pełni zautomatyzowany co 1 min.
Początek godzina 8:00, koniec godzina 15:30. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.