Bank Spółdzielczy w Kłobucku z ponad 100-letnią tradycją, jest nowoczesną instytucją, świadczącą usługi na europejskim poziomie. Oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych produktów, a przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo i przyjazne nastawienie dla klientów.

WPŁATY KASOWE:

  • energia elektryczna (opłata ... zł),
  • telefon (opłata ... zł),
  • mieszkanie - (rachunki Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy w Kłobucku opłata ... zł dla pozostałych ... zł),
  • ZUS (opłata ... zł),
  • KRUS (opłata ... zł),
  • telewizja kablowa "GLOBAL MEDIA" (opłata ... zł od każdej wpłaty)
  • Inne wpłaty gotówkowe itp. (opłata ... zł)

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.