Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku
Prezes Zarządu -       Tomasz Jaworski
Wiceprezes Zarządu - Beata Popęda
Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Grzywińska
Wiceprezes Zarządu  Paweł Lewera 

 

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłobucku
Przewodniczący RN -  Władysław Owczarek
Z-ca Przewodniczącego RN -  Maria Tukajska
Sekretarz RN -  Marianna Krzemińska
Członek RN -  Irena Grądys
Członek RN -  Halina Kaczmarzyk
Członek RN -  Barbara Śliwińska
Członek RN -  Henryk Drosik
Członek RN -  Aleksandra Wers

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.