• Ubezpieczenia ON-LINE

Informacje

3 lipca 2023

Bank Spółdzielczy w Kłobucku przypomina, że w dniu 1 lipca uległy zmianie zasady procesowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie w zakresie zabezpieczenia 3D Secure.

Szczegóły przedstawia grafika

...
9 czerwca 2023
W dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek):
...
8 maja 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego:

- z całego terenu działaniaGminy Popów,że w dniu 15.05.2023 r. o godz. 1530  w

...

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.