Bank Spółdzielczy w Kłobucku otwiera i prowadzi rachunki bieżące przeznaczone do rozliczeń finansowych ściśle związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

W celu otworzenia rachunku bieżącego na działalność rolniczą należy przedłożyć w Banku nakaz płatniczy potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Rachunek rolniczy daje możliwość skorzystania z:

  • dostępu do Internet Bankingu,
  • usługi SMS Banking,
  • posiadania karty płatniczej Visa Classic Debetowa.

Jesteśmy bankiem wspierającym działalność rolniczą oferujemy jego przedstawicielom szeroki wachlarz usług: od prowadzenia rachunków rolniczych, wydawania kart płatniczych do udzielania różnego rodzaju kredytów.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.