Kredyt inwestycyjny to długoterminowy kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych firmy.

  • kwota kredytu: do 80% wartości inwestycji,
  • możliwość indywidualnego ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.

   Uwaga!

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Bankiem a udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wybranego przez Ciebie Kredytu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.