Weź kredyt gotówkowy i skorzystaj z loterii "Spłacamy Twój kredyt".

W dotychczasowych edycjach trzech naszych klientów już wygrało !!

Bank Spółdzielczy w Kłobucku zaprasza do swoich placówek.
Skorzystaj z naszej oferty kredytowej.

Wykaz placówek Banku

Przykład reprezentatywny kredytu wiosennego na dzień 28.02.2024 r. dla kredytu do kwoty 20.000,00 zł wynosi RRSO 10,92% i został wyliczony przy następujących założeniach: okres kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie 8,99% stałe w stosunku rocznym. Stała rata kredytu w wysokości 653,38 zł. Całkowite koszty kredytu wynoszą 3.212,79 zł na które składają się: odsetki 2.812,79 zł oraz  prowizja za udzielenie kredytu 400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 23.212,79 zł.

Dokonaj wstępnych wyliczeń w kalkulatorze kredytu gotówkowego

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.