Oferta Banku obejmuje w szczególności:

  • lokaty terminowe w złotych,
  • rachunek oszczędnościowy w złotych.lokata bs

Konto oszczędnościowe jest produktem przeznaczonym dla klientów indywidualnych.

Do jego założenia wymagane jest posiadanie zwykłego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Kłobucku.

Co polubisz w koncie oszczędnościowym:

  • nie ma kwoty minimalnej, więc zarabiasz już od pierwszej wpłaconej złotówki,
  • kapitalizacja odsetek miesięczna,
  • oprocentowanie uzależnione od kwoty środków zgromadzonych na kocie z rozbiciem na przedziały:

       - do 9 999,99 zł ,

       - od 10 000 zł do 99 999,99 zł,

       - powyżej 100 000 zł.

Nie pobieramy opłat za otwarcie i prowadzenie konta oraz za pierwszą w miesiącu wypłatę środków.

 

Bank Spółdzielczy w Kłobucku posiada w swojej ofercie depozyty terminowe 1, 3, 6 i 12 miesięczne.

Wpłata środków na rachunek lokaty terminowej może być dokonana w formie gotówkowej, bądź w formie bezgotówkowej.

Wypłata kapitału, kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub samych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej określonej w Potwierdzeniu otwarcia lokaty.

Zamknięcie lokaty następuje z chwilą dokonania wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

       Uwaga!

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Bankiem a udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wybranej prze Ciebie formy oszczędzania.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.