Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR na finansowanie bieżących potrzeb.

grafika debet

Limit jest dostępny dla klientów na warunkach:

Na rachunek dokonywane są miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie limitu klient nie dopuścił do powstania niedozwolonego salda debetowego.

Do udzielenia limitu nie jest wymagana zgoda współposiadacza rachunku!

Wysokość limitu wynosi:

300 zł - wpływy na rachunku od 600 zł do 1000 zł,

500 zł- wpływy na rachunku od 1001 zł do 1500 zł,

800 zł - wpływy na rachunku powyżej 1501 zł.

Dopuszczalne saldo debetowe powinno być spłacone nie później niż przed upływem 35 dni od daty wystąpienia.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.