• okres kredytowania do 60 m-cy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata, bez konieczności spłaty zadłużenia
  • maksymalna kwota kredytu zależna jest od Twojej zdolności kredytowej
  • i może wynosić do 6-krotności miesięcznych wpływów na rachunek
  • wystarczą stałe wpływy na rachunek
  • korzystasz w dowolnym terminie

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.