• okres kredytowania do 30 lat
  • niski wkład własny
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • brak opłaty przygotowawczej
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  • możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału
  • dogodne formy rozliczenia kredytu
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.