W ofercie Bank Spółdzielczy w Kłobucku posiada międzynarodowe karty płatnicze:

Visa Classic Debetowa/VISA payWave, z maksymalnym dziennym limitem transakcyjnym:

 • wypłaty gotówki dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 5 000 PLN;
 • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 15 000 PLN

Karta VISA payWave to wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki. To połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Płać kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN

 

Master Card, z maksymalnym dziennym limitem transakcyjnym:

 • wypłaty gotówki dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 5 000 PLN;
 • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 20 000 PLN;

Dodatkowo Karta Master Card posiada funkcje zbliżeniową

 • Płać kartą zbliżeniową MasterCard PayPass za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.
 • Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Karta jest wydawana do rachunków bankowych na okres 3 lat.

Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia.

Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym każdemu Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty.

Korzyści jakie daje karta:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do kart.

    Uwaga!

Użytkownik karty płatniczej zobowiązany jest do przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, nieprzechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym, niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, nieudostępniania karty i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym.

Utratę kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty płatniczej, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

 1. telefonicznie (tel. +48 86 215 50 50);
 2. telefonicznie w organizacji rozliczającej transakcje Tel. +48 828 828 828 (VISA lub MasterCard);
 3. osobiście w Banku.
 4. za pośrednictwem portalu kartowego (kartosfera.pl)

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.