BANKOWOŚĆ MOBILNA

Bank Spółdzielczy w Kłobucku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oraz wdrażając nowoczesne technologie informatyczne uruchomił możliwość obsługi rachunku bankowego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet.

 

Aplikacja mobilna dla systemu Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z usług banku na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet.

Intuicyjny interfejs aplikacji Nasz Bank dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Aplikacja mobilna działa równolegle z tradycyjnym dostępem do bankowości elektronicznej przez www.

Z usługi mogą korzystać klienci banku będący użytkownikami systemu Internet Banking.

Co zyskujesz?

 • możliwość autoryzacji operacji zlecanych w bankowości internetowej za pomocą aplikacji bez konieczności przepisywania hasła SMS,
 • bezpłatne powiadomienia o operacjach na rachunku,
 • przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
 • dostęp do historii wykonywanych operacji,
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach,
 • wykonywanie przelewów internetowych,
 • doładowanie telefonów,
 • wykonywanie przelewów QR.

 

Korzyści dla klienta:

 • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja podczas korzystania z usługi

 

Bezpieczeństwo:

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta, a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Więcej informacji na temat bankowości mobilnej można uzyskać na stronie https://naszbank.pl/ lub w placówkach Banku Spółdzielczego w Kłobucku.

 

Link do pobrania z AppStore (iOS) oraz Google Play (Android)

 

 
 
 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.