logowanie 3

Skargi i reklamacje

SKARG I REKLAMACJI

w Banku Spółdzielczym w Kłobucku

 

Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank .

Skargi / reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta. Bank rozpatruje zgłoszoną skargę/reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowo z zachowaniem obiektywizmu oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

 

1. Forma złożenia skargi / reklamacji:

 

* pisemna – osobiście albo przesyłką pocztową , za pośrednictwem kuriera lub posłańca
adres korespondencyjny: Bank Spółdzielczy w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2,

42-100 Kłobuck,

 

*ustna - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce.

 

2. Tryb rozpatrywania skargi / reklamacji

 

Bank rozpatruje zgłoszoną skargę / reklamację niezwłocznie, jednakże :

 

- w przypadku reklamacji osób fizycznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,

 

w szczególnie skomplikowanych przypadkach , bank przekazuje informację Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone dla
rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi w terminie, który nie przekracza 60 dni od dnia otrzymania reklamacji;

 

- w przypadku skarg/reklamacji składanej przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji,

 

w szczególnie skomplikowanych przypadkach , bank przekazuje informację Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone dla
rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi w terminie, który nie przekracza 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Bank informuje Klienta o rozpatrzeniu skargi /reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji ( uzgodnionego wcześniej zKlientem).

 

Ponadto informuje się, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego(KNF). W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających zskargi/reklamacji, Klient ma możliwość odwołania się do stanowiska zawartego wodpowiedzi jakim jest Zarząd Banku, skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF, Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.p l oraz www.knf.gov.pl.

Dodatkowo Klient Banku będący osobą fizyczną może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

 

 

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.