Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego:

- z całego terenu działania Gminy Popów, że w dniu 15.05.2023 r. o godz. 1530  w sali Banku Spółdzielczego w Kłobucku Oddział w Zawadach ul. Częstochowska 8

- z całego terenu działania Gminy Panki, Przystajń, Zwierzyniec,  że w dniu 15.05.2023 r. o godz. 1530  w sali Urzędu Gminy Panki

- z całego terenu działania Gminy Miedźno, że w dniu 16.05.2023 r. o godz. 1530  w  sali Banku Spółdzielczego w Kłobucku Filia w Miedźnie ul. Słoneczna 4

- z całego terenu działania Gminy Kłobuck, Gminy Krzepice, Gminy Opatów, Gminy Lipie, Częstochowa, Pajęczno, Działoszyn, Herby, Blachownia oraz pozostałe miejscowości nie przyporządkowane do innych grup, że w dniu 17.05.2023 r. o godz. 1600 w  sali Banku Spółdzielczego w Kłobucku

- z całego terenu działania Gminy Wręczyca Wielka, że w dniu 18.05.2023 r.  o godz.  1530  w sali Oddziału Banku Spółdzielczego w Kłobucku Oddział we Wręczycy Wielkiej

odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku.

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.