logowanie 3
 • baner_700x200_mojeid1.jpg
  baner_700x200_mojeid1.jpg
 • klobuck_google_pay_baner_940x200_20190703
  klobuck_google_pay_baner_940x200_20190703
 • klobuck_express_elixir_v2_20190703
  klobuck_express_elixir_v2_20190703
 • klobuck_500_plus_dobry_start_baner_940x200_20190703
  klobuck_500_plus_dobry_start_baner_940x200_20190703

Lokaty dla klientów indywidualnych

Oferta Banku obejmuje w szczególności:

 • lokaty terminowe w złotych,
 • rachunek oszczędnościowy w złotych.

 

Konto oszczędnościowe jest produktem przeznaczonym dla klientów indywidualnych.

 

Do jego założenia wymagane jest posiadanie zwykłego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Kłobucku.

 

Co polubisz w koncie oszczędnościowym:

 • nie ma kwoty minimalnej, więc zarabiasz już od pierwszej wpłaconej złotówki,
 • kapitalizacja odsetek miesięczna,
 • oprocentowanie uzależnione od kwoty środków zgromadzonych na kocie z rozbiciem na przedziały:

       - do 9 999,99 zł ,

       - od 10 000 zł do 99 999,99 zł,

       - powyżej 100 000 zł.

 

Nie pobieramy opłat za otwarcie i prowadzenie konta oraz za pierwszą w miesiącu wypłatę środków.lokata bs

 

Bank Spółdzielczy w Kłobucku posiada w swojej ofercie depozyty terminowe 1, 3, 6 i 12 miesięczne.

 

Wpłata środków na rachunek lokaty terminowej może być dokonana w formie gotówkowej, bądź w formie bezgotówkowej.

 

Wypłata kapitału, kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub samych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej określonej w Potwierdzeniu otwarcia lokaty.

 

Zamknięcie lokaty następuje z chwilą dokonania wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

 

       Uwaga!

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Bankiem a udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wybranej prze Ciebie formy oszczędzania.

Kredyty dla klientów indywidualnych

 

 

Kredyt w rachunku ROR

 • okres kredytowania do 60 m-cy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata, bez konieczności spłaty zadłużenia
 • maksymalna kwota kredytu zależna jest od Twojej zdolności kredytowej
 • i może wynosić do 6-krotności miesięcznych wpływów na rachunek
 • wystarczą stałe wpływy na rachunek
 • korzystasz w dowolnym terminie

 

Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM”

 • okres  kredytowania do 30 lat
 • niski wkład własny
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • brak opłaty przygotowawczej
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału
 • dogodne formy rozliczenia kredytu
 • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

 

 

 

Uwaga!
Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Bankiem a udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wybranego przez Ciebie Kredytu.

 

Kontakt z Bankiem

 

Karty dla klientów indywidualnych

W ofercie Bank Spółdzielczy w Kłobucku posiada międzynarodowe karty płatnicze:

 

Visa Classic Debetowa/VISA payWave, z maksymalnym dziennym limitem transakcyjnym:

 • wypłaty gotówki dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 5 000 PLN;
 • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 15 000 PLN

 

Karta VISA payWave to wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki. To połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

 

Płać kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN

 

Master Card, z maksymalnym dziennym limitem transakcyjnym:

 • wypłaty gotówki dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 5 000 PLN;
 • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – 20 000 PLN;

 

Dodatkowo Karta Master Card posiada funkcje zbliżeniową

 • Płać kartą zbliżeniową MasterCard PayPass za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.

 

 • Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

 

Karta jest wydawana do rachunków bankowych na okres 3 lat.

Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia.

Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym każdemu Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty.

 

 

Korzyści jakie daje karta:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do kart.

 

    Uwaga!

Użytkownik karty płatniczej zobowiązany jest do przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, nieprzechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym, niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, nieudostępniania karty i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym.

 

Utratę kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty płatniczej, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

 

 1. telefonicznie (tel. +48 86 215 50 50);
 2. telefonicznie w organizacji rozliczającej transakcje Tel. +48 828 828 828 (VISA lub MasterCard);
 3. osobiście w Banku.
 4. za pośrednictwem portalu kartowego (kartosfera.pl)

 

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

 

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Rachunki dla klientów indywidualnych

 

W Banku Spółdzielczym w Kłobucku dla osób fizycznych otwierane są rachunki:

 

 • ROR Junior – rachunek na rzecz osoby małoletniej, przeznaczony do gromadzenia środkó pieniężnych. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13-ego roku życia umowę rachunku może podpisać tylko i wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (np rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd, kurator ustanowiony przez sąd), natomiast rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny.   

 

 • ROR Student - rachunek prowadzony jest wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w:

       - szkołach licealnych, technikach i szkołach zawodowych;

       - szkołach wyższych i posiadających status wyższej uczelni;

       - szkołach policealnych.

 

 • ROR - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy moż być otwarty i prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (np dla współmałżonków).

 

 • ROR Senior - rachunek prowadzony jest dla osób posiadających wpływy z ZUS lub KRUS.

 

Do każdego z wyżej wymienionego rachunku można dołączyć SMS Banking, Internet Banking, posiadać kartę płatniczą Visa Classic lub MasterCard . Rachunek ROR daje możliwość uruchomienia limitu w ROR (z wyłączeniem ROR Junior).

 

 

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP ) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny bez dostępu do kredytu odnawialnego lub limitu debetowego, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej VISA Debit PayWave, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek dostępnu w Banku Spółdzielczym w Kłobucku od 8 sierpnia 2018r.

 

PRP może otworzyć każdy, kto nie posiada w innym banku, lub SKOK, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej. Rachunek otworzyć można jedynie

w placówkach Bank na pisemny Wniosek Klienta

 

   

Uwaga!                

Przyjdź i przekonaj się sam jakie przyjazne konto mamy w ofercie dla Ciebie.

Internet Banking

Jedną z nowoczesnych usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Kłobucku jest usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność. Aby móc korzystać z usługi Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.


Co umożliwia usługa Internet Banking i jakie ma zalety:

 • zapewnia stały dostęp do salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku,
 • przeglądanie historii operacji na tych rachunkach,
 • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji,
 • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji,
 • pozwala przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne,
 • przy składaniu dyspozycji przelewu pozwala podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy,
 • pozwala założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych.

 

media naszbank

 

Bezpieczeństwo

W związku z wprowadzeniem 3D-Secure (bezpieczne płatności kartą w internecie) osoby zainteresowane płatnościami kartą przez internet prosimy o kontakt z Bankiem.

 

Bezpieczeństwo - zalecenia:

 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj -
 • w przypadku problemów, pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 317 42 82  lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

uwaga ikonka

 

Uwaga!

Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa niezbędne jest stosowanie się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalowanie zalecanych przez niego uaktualnień tych programów.

 

 

Demo systemu: http://konto.naszbank.pl/

 

 

Gwarancje

bfg baner

Podpis elektroniczny

Utraciłeś dokument?

zastrzeganie

Utraciłeś dokument?
Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń  swoją tożsamość!
...czytaj więcej

Terminale płatnicze

terminal

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.