logowanie 3

Bank Spółdzielczy w Kłobucku - Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku

w dniu 23 czerwca 2017 r. – piątek o godz. 10:00 w Kłobucku w Sali Banku

Spółdzielczego w Kłobucku, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku.

 

Jeżeli Zebranie Przedstawicieli nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie z uwagi

na mało skuteczną frekwencję zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu wyznacza się drugi termin zebrania, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 Statutu protokół z poprzedniego Zebrania
Przedstawicieli, sprawozdanie roczne oraz rachunek wyników są do wglądu w lokalu

Banku w Kłobucku w godzinach pracy banku – od godz. 8:00 - do 16:00 .

 

 

 

Proponowany porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli:

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 

2. WybórPrzewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz 2 członków Prezydium.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do

podejmowania uchwał.

 

4. Przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.

 

6. Wybór Komisji:

   - Skrutacyjnej,

   - Uchwał i Wniosków,

   - Odpowiedniości (dokonującej oceny Rady Nadzorczej).

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności za rok 2016

   - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu Banku z działalności za rok 2016.

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady za rok 2016

   - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.

 

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

   - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016.

 

10. Podział zysku za rok obrotowy 2016

   - podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok 2016.

 

11. Podjęciepozostałych uchwał w sprawach:

   - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016,

   - Określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,

   - Ocena indywidualna członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w zakresie

reputacji i kwalifikacji zawodowych za rok 2016/2017,

   - Ocena kolegialna członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w zakresie sprawowania

funkcji nadzorczych i reputacji Banku za rok 2016/2017,

   - Przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłobucku.

 

12. Dyskusja i wolne wnioski.

 

13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Gwarancje

bfg baner

Podpis elektroniczny

Utraciłeś dokument?

zastrzeganie

Utraciłeś dokument?
Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń  swoją tożsamość!
...czytaj więcej

Terminale płatnicze

terminal

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.